Zaal Wezemaal

Reglement parochiezaal St.-Martinus Wezemaal

1.Beheer parochiehuis

 • De parochiale lokalen worden beheerd door het zaalcomité. Het zaalcomité‚ zal zo nodig overleg plegen met de parochiale verenigingen over het gebruik, de behoeften en de financiële situatie van de parochiale lokalen

2. Hoe de zaal reserveren?

 • Wie de zaal reserveert, tekent een gebruiksovereenkomst bij de penningmeester of zaalverantwoordelijke.
 • De penningmeester of zaalverantwoordelijke houdt een register bij.
 • Indien de manifestatie vanwege de gebruiker niet doorgaat wordt € 150 schadevergoeding aangerekend.
 • Wat de materiële en financiële regelingen van de gewone vergaderingen van de parochiale verenigingen betreft, nemen de afgevaardigden van deze verenigingen contact met de penningmeester of zaalverantwoordelijke

3.Het gebruik van de lokalen.

 • De gebruikers maken de zaal gebruiksklaar en zetten de verwarming in de kleine zaal ongeveer 2 uur voordien en de grote zaal ongeveer 5 uur voordien aan.
 • De zaal is ter beschikking van de gebruiker vanaf de datum en uur vermeld op de overeenkomst, doch bij begrafenissen zal de zaal in de mate van het mogelijke pas vanaf 14 uur ter beschikking zijn van de gebruiker.
 • De muren en deuren en andere delen mogen niet beschreven, beschilderd, beplakt, benageld of beschadigd worden.
 • Na afloop van iedere manifestatie zal de gebruiker alle materialen behoorlijk stapelen en schikken in de staat waarin het bevonden werd.
 • De zaal moet eveneens uitgeborsteld worden en alle glazen afgewassen en afgedroogd worden.
 • De sleutels van de zaal worden afgehaald bij de zaalverantwoordelijke.
 • De sleutels worden steeds achtergelaten in de brievenbus van de zaal zelf. (voordeur).
 • Bij het einde van de overeenkomst moeten alle materialen die gebruikt werden verwijderd zijn.
 • Bij schade zal steeds de herstellingskostprijs aangerekend worden aan de gebruiker.
 • Bij gebruik van bestek en keukeninstallatie, draagt de gebruiker zorg voor reiniging en schikking van bestek en keukenmateriaal in de staat waarin het bevonden werd.
 • Alle gebroken en vermiste materialen worden aan de gebruiker aangerekend.
 • De gebruiker verklaart zich akkoord met de bestaande inventaris. Hij kan deze steeds bekomen bij de zaalverantwoordelijke of penningmeester.
 • De bieren en frisdranken moeten contractueel worden aangekocht van de brouwerij Haacht, bij de verdeler aangeduid door het zaalcomité.
 • Koelkasten, togen, glazen worden steeds gereinigd achtergelaten.
 • Bij de feestzaal wordt steeds het podium voorzien, evenwel dienen de doeken steeds in hun oorspronkelijke toestand achtergelaten.
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van de hall voor het plaatsen van fietsen of ander materiaal.
 • Het is verboden vreemde niet goedgekeurde toestellen binnen het gebouw te plaatsen of te gebruiken, het is ook ten strengste verboden gasflessen binnen het gebouw te plaatsen.
 • Indien één van deze punten niet nageleefd werden kan dit aanleiding geven tot het niet terugbetalen van de volledige waarborg

4.Verantwoordelijkheden.

 • De gebruiker staat in voor het ordelijk verloop van de manifestatie, die bovendien verenigbaar moet zijn met het eigen karakter van het parochiehuis. De aard van de activiteit wordt steeds op de gebruikersovereenkomst geplaatst.
 • Het zaalcomité behoudt het recht tot toegang voor alle activiteiten.
 • De nooduitgangen moeten steeds geopend zijn en geen enkel hindernis mag de uitgang versperren

5.Betaling overeenkomst en waarborg.

 • Bij de ondertekening van de overeenkomst geeft de gebruiker een voorschot of overschrijving ter waarde van de overeengekomen gebruiksprijs, plus evenveel waarborg, met een minimum van 125 €. De overschrijving wordt slechts geïnd, indien de gebruiker binnen de veertien dagen nadat de overeenkomst is afgesloten, de prijs verzuimd heeft te betalen

6.Afrekening bieren-frisdranken.

 • De bestelling zal gebeuren bij de handelaar aangeduid door het zaalcomité. Voor kleinere activiteiten zal de penningmeester de volledige afrekening doen

7.Afrekening zaal.

 • Kleine zaaltjes door parochiale verenigingen ingericht, blijven steeds onder het beheer van het zaalcomité. Het zaalcomité heeft steeds toegang tot deze lokalen.
 • De prijzen van deze lokalen zal door het zaalcomité bepaald worden

Reserveer nu

[booking_form id=1318]